Szkolny Związek Sportowy

Dolny Śląsk

SYSTEM REJESTRACJI SZKÓŁ- WAŻNE

Szanowni Państwo. Codziennie odbieramy wiele telefonów z pytaniami o System Rejestracji Szkół www.srs.szs.pl. Bardzo prosimy nauczycieli o uaktualnienie danych swojej szkoły, ale wcześniej o zapoznanie się z instrukcją (tutaj), którą dołączmy do tego posta. Proszę nie przerażać się ilością poleceń w niej zawartą, bo większość z kroków, albo już macie zrobionych w poprzednich latach, albo  jest do tzw. „przeklikania” i jest bardzo intuicyjna.

 

Przypominamy, że:

 

  1. Każda szkoła chcąca wziąć udział w jakichkolwiek zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy na wszystkich szczeblach rozgrywek musi zarejestrować się w Systemie www.srs.szs.pldo dnia 30.09.2021 r.
  2. Podobnie jak w ubiegłym roku, szkoły, które chcą zgłosić się do więcej niż jednej kategorii rozgrywek (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady Młodzieży) muszą założyć dla każdej kategorii osobne konta (inne adresy mailowe).
  3. Niezwykle ważne jest, aby w każdym z kont SRS, które posiada szkoła nazwa szkoły była identyczna. Nazwy skrócone szkoły powinny mieć format typu: SP 45 Wrocław, czy ZS 4 Wałbrzych.
  4. Przy pierwszym logowaniu należy uzupełnić:

o   nazwę skróconą szkoły;

o   typ – kategorię rozgrywek;

o   ilość uczniów;

o   wstępnie dyscypliny w których szkoła zamierza wziąć udział w roku szkolnym 2021/2022 (bardzo prosimy o wpisywanie dyscyplin, jeżeli jest chociaż cień szansy, że szkoła wystartuje w danej dyscyplinie, a nie klikanie wszystkich po kolei);

o   oraz inne dane, jeżeli się zmieniły (adres, telefon, nazwisko dyrektora szkoły).

  1. Żeby zapisać reprezentację szkoły do konkretnych zawodów (dyscyplina i konkretny etap zawodów) należy wpisać dane uczniów – reprezentantów szkoły.
  2. Nauczyciel/opiekun grupy/trener po uzyskaniu pisemnych zgód w wersji papierowej od rodziców/opiekunów prawnych sam zaznacza w systemie, że takie zgody posiada (w takim przypadku zgody powinny być przechowywane w dokumentacji szkoły).
  3. Informujemy, że zawodnik niewpisany poprzez SRS do konkretnych zawodów nie może brać udziału w zawodach. Jeżeli jednak organizator dopuści takiego zawodnika do udziału, to nie będzie on ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków polisą SZS. Również SZS nie ubezpiecza imprez nie zgłoszonych do SRS na każdym szczeblu rozgrywek (także zawodów gminnych).

Zachęcamy do jak najwcześniejszych zapisów w Systemie Rejestracji Szkół:
– wstępnych, dzięki którym szybciej dostaniecie komunikaty organizacyjne imprez
– właściwych, które Wam ułatwią zapisy do konkretnych zawodów i dyscyplin, a ich organizatorom na odpowiednie ich przygotowanie

 

Dolnośląski Eurofit
Gimnastyka Dla Zdrowia
Sprawny Dolnoślązaczek
Szkolny Klub Sportowy
Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia
Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Dane Teleadresowe

50-259 Wrocław ul. Borowska 1-3
tel./fax (071) 367 33 15
e-mail: szs@sport.wroclaw.pl
Konto bankowe 22 1160 2202 0000 0001 8848 1011
NIP: 899 21 48 683
REGON: 930420096

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK

© SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Skip to content