Szkolny Związek Sportowy

Dolny Śląsk

Szkolny Klub Sportowy 2022 – START!

Kilka dni temu został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konkurs na realizację programu SKS w 2022 roku. Najważniejsza dla nas i dla szkół Dolnego Śląska informacja to możliwość utworzenia w naszym województwie ok. 1000 grup, które realizować będą pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne w ramach programu. Przy założeniu, że każda z grup składać się będzie z minimum 15 uczniów, ponad 15.000 młodych Dolnoślązaków będzie mogło uczestniczyć w zorganizowanych, pozalekcyjnych formach ruchu. To ogromna pomoc w uaktywnieniu dzieci i młodzieży oraz wyrównaniu zaległości jakie powstały podczas nauki zdalnej. Pomoc tym ważniejsza, że w swoich założeniach program skierowany jest przede wszystkim do dzieci, które nie korzystają z innych, zorganizowanych form treningów.

W celu złożenia kompletnego wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki rozpoczynamy rekrutację szkół do programu. W tym celu została wysłana do wszystkich szkół naszego województwa informacja o rozpoczęciu naboru wraz z: warunkami realizacji programu SKS w 2022 rokupismem do dyrektorów szkół w tej sprawie, drukiem zgłoszeniowym szkoły do programu oraz niezbędnym załącznikiem zgłoszeniowym w Excelu.

Przed zgłoszeniem się do programu prosimy o dokładne przeczytanie założeń i przeanalizowanie możliwości zgłoszenia szkoły i grup, które będą w niej działały. Wszystkie te szkoły, które będą chciały i mogły przystąpić do programu prosimy o przesłanie obydwu druków zgłoszeniowych na adres programy@dips.pl w nieprzekraczalnym terminie 17.01.2022 r.

Cieszymy się, że dzięki dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki będziemy mogli od 1 marca rozpocząć tak potrzebne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Cieszymy się także na współpracę ze szkołami, które realizowały program w poprzednich latach i liczymy, że przystąpią do niego także nowe szkoły. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Dolnośląski Eurofit
Gimnastyka Dla Zdrowia
Sprawny Dolnoślązaczek
Szkolny Klub Sportowy
Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia
Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Dane Teleadresowe

50-259 Wrocław ul. Borowska 1-3
tel./fax (071) 367 33 15
e-mail: szs@sport.wroclaw.pl
Konto bankowe 22 1160 2202 0000 0001 8848 1011
NIP: 899 21 48 683
REGON: 930420096

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK

© SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Skip to content