Szkolny Związek Sportowy

Dolny Śląsk

Wkrótce część praktyczna XV Dolnośląskiego Forum Oświatowego

Uwaga Uczestnicy XV Dolnośląskiego Forum Oświatowego i Nauczyciele, którzy nie wzięli udziału w teoretycznej części Forum, którą zrealizowaliśmy online w październiku 2021roku, a chcieliby wziąć udział w jego części praktycznej.
 
Zapraszamy na drugą – praktyczną część Forum, która odbędzie się 23 kwietnia 2022 roku (sobota) w obiektach Liceum Ogólnokształcącego Nr II we Wrocławiu i hali MCS przy ul. Parkowej.
 
Forum, którego tematem przewodnim jest „pozytywna uwaga” organizują Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie i LO Nr II we Wrocławiu przy wsparciu Województwa Dolnośląskiego.
 
Praktyczne zajęcia, na które zapraszamy dzisiaj wynikają z tematów XV Forum, które omawiane były w części teoretycznej, lub zostały zaproponowane przez nauczycieli uczestniczących w poprzednich jego edycjach.
 
Zapraszamy wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe.
 
Zapraszamy także nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zwłaszcza uczestniczących w programie Sprawny Dolnoślązaczek. Dla Was mamy specjalne warsztaty z tematyką dostosowaną do wieku dzieci z którymi pracujecie.
 
Zaproszenie na Forum znajdziecie na https://drive.google.com/…/1-C…/view…
 
W imieniu organizatorów i lubianych przez Was wykładowców zapraszamy wszystkich chętnych
Dolnośląski Eurofit
Gimnastyka Dla Zdrowia
Sprawny Dolnoślązaczek
Szkolny Klub Sportowy
Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia
Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Dane teleadresowe

50-259 Wrocław ul. Borowska 1-3
tel./fax (071) 367 33 15
e-mail: szs@sport.wroclaw.pl
Konto bankowe 22 1160 2202 0000 0001 8848 1011
NIP: 899 21 48 683
REGON: 930420096

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK

© SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Skip to content