Szkolny Związek Sportowy

Dolny Śląsk

Startuje program Gimnastyka dla Zdrowia

Mamy możliwość rozpoczęcia w województwie dolnośląskim programu Gimnastyka dla Zdrowia. Ten niezwykle potrzebny, zwłaszcza teraz, program zajęć gimnastycznych ze szczególnym naciskiem na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną jest niezwykle popularny na Dolnym Śląsku.

Dzięki rozstrzygnięciu konkursów i otrzymaniem dotacji z Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki będziemy mogli zorganizować w wytypowanych 52 szkołach po 36 godzin zajęć pozalekcyjnych, które na pewno pomogą najmłodszym Dolnoślązakom. Zgłoszeń do programu było tradycyjnie znacznie więcej i niestety musieliśmy odmówić kilkudziesięciu szkołom możliwości realizacji programu.

W tych szkołach, które zgłosiły się i zostały realizatorami programu (wykaz szkół tutaj https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T5LPuag6Exfo5zrM2Msc8bh3kxVUr7Kv/edit?usp=sharing&ouid=113520000765679361572&rtpof=true&sd=true ) zajęcia rozpoczną się zaraz po przerwie świątecznej i mamy nadzieję, że będą cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców i dzieci. Rodziców zresztą chcielibyśmy „wciągnąć w program”, między innymi poprzez realizację zajęć na które zapraszani będą rodzice. Takie zajęcia mają wyposażyć ich w wiedzę na temat praktycznych ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych, które dzieci mogłyby wykonywać z rodzicami w domu, wspomagając działania szkoły.

Zatrudniamy fachowców, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i ukończone specjalne kursy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, wierzymy więc, że prawie 1900 godzin zajęć w których uczestniczyć będzie ok. 800 uczniów będzie miało spory wpływ na stan zdrowia uczestników.

Dolnośląski Eurofit
Gimnastyka Dla Zdrowia
Sprawny Dolnoślązaczek
Szkolny Klub Sportowy
Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia
Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Dane teleadresowe

50-259 Wrocław ul. Borowska 1-3
tel./fax (071) 367 33 15
e-mail: szs@sport.wroclaw.pl
Konto bankowe 22 1160 2202 0000 0001 8848 1011
NIP: 899 21 48 683
REGON: 930420096

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK

© SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Skip to content