Szkolny Związek Sportowy

Dolny Śląsk

AKTYWNA SZKOŁA

Jak pokazał, między innymi, ubiegłoroczny konkurs „Szkoła promująca aktywny styl życia: jest w naszym województwie sporo szkół, które nie tylko, z powodzeniem, uczestniczą w sportowych wydarzeniach, ale proponują swoim uczniom szeroki wachlarz działań związanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną.

Dolnośląski konkurs zainspirował inne województwa i dzięki staraniom Zarządu Krajowego SZS, a przede wszystkim dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki będzie on realizowany w kilku województwach w Polsce pod nazwą AKTYWNA SZKOŁA.

 

Oczywiście konkurs ma nadal, w naszym województwie, patronat i współfinansowanie ze strony Zarządu Województwa Dolnośląskiego; dlatego też możemy zaproponować szkołom, które będą Laureatami Konkursu ciekawe i cenne nagrody, które przeznaczone są przede wszystkim na organizację super imprezy sportowo-rekreacyjnej.

Ponieważ wiemy jak wiele szkół prowadzi działania, które są ujęte w regulaminie konkursu, namawiamy Was do wyliczenia tych działań i przesłanie sprawozdania z Waszych osiągnięć, załączenia ew. zdjęć, filmów, do stanięcia w szranki konkursu, który wyłoni najlepsze AKTYWNE SZKOŁY województwa dolnośląskiego w 2022 roku.

 

Regulamin Konkursu znajdziecie na https://drive.google.com/file/d/1p3_-2U2v5W9x-bakAC8x7H-drNGDiphC/view?usp=sharing

 

CZEKAMY NA WASZE SPRAWOZDANIA

Dolnośląski Eurofit
Gimnastyka Dla Zdrowia
Sprawny Dolnoślązaczek
Szkolny Klub Sportowy
Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia
Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Dane teleadresowe

50-259 Wrocław ul. Borowska 1-3
tel./fax (071) 367 33 15
e-mail: szs@sport.wroclaw.pl
Konto bankowe 22 1160 2202 0000 0001 8848 1011
NIP: 899 21 48 683
REGON: 930420096

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK

© SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Skip to content