Szkolny Związek Sportowy

Dolny Śląsk

Przedłużamy termin zgłoszeń do programu OK.Ruch

Ponieważ informacje o nowych programach prowadzonych przez Szkolny Związek Sportowy dotarły do nauczycieli tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, a i w tych pierwszych dniach ciężko jest odpowiedzieć nauczycielom czy uda się stworzyć grupę, która mogłaby uczestniczyć w programie i czy będzie miejsce w obiekcie sportowym na realizację zajęć, przedłużamy możliwość złożenia akceptacji do programu OK.Ruch.
 
Przypominamy, że jest to program skierowany do dziewcząt ze szkół ponadpodstawowych, przede wszystkim tych, które z różnych względów uczestniczą w ograniczonej skali w zajęciach wychowania fizycznego. Polega on na możliwości organizacji w okresie wrzesień – grudzień 2022 r. 30 godzin zajęć pozalekcyjnych w zaakceptowanych przez uczestniczki formach ruchu. Chcemy położyć w tych zajęciach szczególny nacisk przede wszystkim na zajęcia szeroko rozumianego fitnessu oraz zajęć terenowych.
 
Udział w programie jest bezkosztowy dla uczestniczek, a szkoła musi jedynie zadeklarować nieodpłatne wynajęcie obiektu sportowego na jego realizację.
Ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jesteśmy w stanie pokryć koszty wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego (60 zł za godzinę zajęć), zakupić drobny sprzęt, który posłuży do realizacji zajęć i pomóc finansowo w organizacji spotkania uczestniczek np. z psychologiem, dietetykiem, lekarzem, itp.
 
Formuła programu wydaje się bardzo atrakcyjna, czekamy więc na zgłoszenia szkół i nauczycieli. Dokonać tego można przez złożenie wniosku poprzez stronę programu www.okruch.szs.pl , a możecie to zrobić do 8.09.2022. Ponieważ możemy przyjąć w tym roku tylko 13 grup radzimy składać wnioski jak najszybciej. Listę szkół przyjętych do programu zamieścimy na naszych stronach, a nauczycieli zawiadomimy o tym fakcie mailem prosząc o przesłanie „papierowej” wersji wniosku.
Dolnośląski Eurofit
Gimnastyka Dla Zdrowia
Sprawny Dolnoślązaczek
Szkolny Klub Sportowy
Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia
Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Dane teleadresowe

50-259 Wrocław ul. Borowska 1-3
tel./fax (071) 367 33 15
e-mail: szs@sport.wroclaw.pl
Konto bankowe 22 1160 2202 0000 0001 8848 1011
NIP: 899 21 48 683
REGON: 930420096

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK

© SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Skip to content