Szkolny Związek Sportowy

Dolny Śląsk

Dobre spotkania z nauczycielami

W ostatnich kilku dniach odbyło się kilka dobrych spotkań szkoleniowych z nauczycielami wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej.

Pierwsze to spotkania w Liceum Ogólnokształcącym nr III we Wrocławiu w których wzięli udział nauczyciele, którzy od końca września prowadzą w swoich szkołach szkolenia Młodzieżowych Organizatorów Sportu i Młodzieżowych Sędziów Sportowych. Dzięki finansom przekazanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki udało się utworzyć 31 grup szkolenia MOS i 19 grup szkolenia MSS. Razem zdobywa wiedzę niezbędną do uzyskania tych stopni ponad 670 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Dolnego Śląska.

Wybraliśmy „Trójkę” jako miejsce odbywania szkoleń bo właśnie w tej szkole już od wielu lat nauczyciele prowadzą szkolenia MOS i MSS, ale przede wszystkim wspaniale wykorzystują wiedzę nabytą przez uczestników kursów do organizacji bardzo szeroko rozwiniętych Szkolnych Igrzysk Sportowych. Wykorzystujemy ją także i my, bo „trójkowicze” pomagają nam od wielu lat przy organizacji m.in. zawodów badmintona i siatkówki na szczeblu dolnośląskim.

Dobre spotkanie, w trakcie którego przekazaliśmy najważniejsze informacje dotyczące kursów w naszym województwie, a nauczyciele mogli spotkać się m.in. z autorami podręcznika: Mateuszem Dukielem, który opracowywał część dotyczącą koszykówki i Maciejem Jakubaszkiem, który stworzył część dotyczącą siatkówki. Podczas szkoleń swoje wykłady mieli także sędzia lekkiej atletyki Franciszek Waszkiewicz oraz Tomasz Cygal, dyrektor LO III Wrocław, który opowiedział o doświadczeniach swojej szkoły w kształceniu młodzieżowych wolontariuszy sportu szkolnego

Dolnośląski Eurofit
Gimnastyka Dla Zdrowia
Sprawny Dolnoślązaczek
Szkolny Klub Sportowy
Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia
Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Dane teleadresowe

50-259 Wrocław ul. Borowska 1-3
tel./fax (071) 367 33 15
e-mail: szs@sport.wroclaw.pl
Konto bankowe 22 1160 2202 0000 0001 8848 1011
NIP: 899 21 48 683
REGON: 930420096

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK

© SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Skip to content