Szkolny Związek Sportowy

Dolny Śląsk

Spotkanie nauczycieli programu OK Ruch!

Drugie z spotkań z ostatnich dni odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu. Spotkali się na nim nauczyciele, którzy od września prowadzą pilotażową wersję programu finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki p.t. OK Ruch!

 

To program zajęć pozalekcyjnych skierowany do dziewcząt ze szkół ponadpodstawowych, które mniej chętnie uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego, i które poprzez udział w atrakcyjnych, dopasowanych do ich zainteresowań , zajęciach chcielibyśmy zachęcić do stałej aktywności.

Podczas szkolenia pokazaliśmy takie ciekawe formy zajęć, które, mamy nadzieję, zostaną wprowadzone w szkołach uczestniczących w projekcie. Skorzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia instruktora Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking Macieja Sosnowskiego, który poprowadził w ciekawy sposób zajęcia zaznajamiające z tą aktywnością. Potem odbyły się ciekawe zajęcia poprowadzone przez dr Annę Jagusz z AWF Wrocław, która pokazała różne formy zajęć ruchowych z szeroko rozumianego fitnessu. Na zakończenie uczestnicy na zajęciach prowadzonych przez nauczyciela LO V Adam Omelana mogli sporo dowiedzieć się i spróbować swoich siły w halowej odmianie gry w boule.

 

Mamy nadzieję, że nauczyciele „zaniosą” te dyscypliny do swoich szkół na zajęcia OK Ruch!, a obiecane wsparcie finansowe w realizacji, podczas zajęć, spotkań z lekarzami, dietetykami, kosmetyczkami i in. osobami pozwolą przyciągnąć na nie spore grupy dziewcząt.

Dolnośląski Eurofit
Gimnastyka Dla Zdrowia
Sprawny Dolnoślązaczek
Szkolny Klub Sportowy
Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia
Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Dane teleadresowe

50-259 Wrocław ul. Borowska 1-3
tel./fax (071) 367 33 15
e-mail: szs@sport.wroclaw.pl
Konto bankowe 22 1160 2202 0000 0001 8848 1011
NIP: 899 21 48 683
REGON: 930420096

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK

© SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Skip to content