Szkolny Związek Sportowy

Dolny Śląsk

Wesoły Eduballowy Zawrót Głowy

Z przytupem zakończyliśmy tegoroczny system imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”.

Pomogło nam w tym 100 Sprawnych Dolnoślązaczków ze szkół w Kiełczowie, Mirkowie, Długołęce i Brzeziej Łące.

Spotkali się oni w Kiełczowie w Szkole Podstawowej, która jest Laureatem konkursu Aktywna Szkoła, i wzięli udział w specjalnej Mikołajkowej wersji  zawodów w których wykorzystywane są piłki eduball.

Dzieci świetnie sobie poradziły we wszystkich wyścigach, w których nie liczyła się tylko sprawność fizyczna, ale także wiedza. Pomagały im, z wielkim zaangażowaniem, Gwiazdy Sportu.

Zaprosiliśmy na imprezę młodzieżowe nadzieje dolnośląskiego i polskiego sportu: lekkoatletkę Natalię Widawską, koszykarkę Annę Jasińską, koszykarza Sebastiana Bożenko oraz dwukrotną olimpijkę, pływaczkę Alicję Tchórz.

Mistrzowie Sportu świetnie bawili się startując wspólnie z dziećmi.

Zabawy eduballowe poprowadził dr Ireneusz Cichy z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Studentki AWF.

Na koniec imprezy były oczywiście medale Sprawnego Dolnoślązaczka, nagrody i autografy sportowców, a my w imieniu swoim i dzieci bardzo serdecznie dziękujemy Mistrzom Sportu, prowadzącym, nauczycielom i dyrekcji Szkoły w Kiełczowie za możliwość organizacji Mikołajowego Eduballowego Zawrotu Głowy.

Oprócz zdjęć, które publikujemy na naszym profilu FB zapraszamy do obejrzenia relacji z imprezy, którą przygotował Kurt Strubbe z portalu SportGame; znajdziecie ją na https://www.youtube.com/watch?v=R8jDnfJqizg

Serdecznie dziękujemy także Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego za możliwość organizacji tej imprezy, ale przede wszystkim za możliwość kontynuacji działań programu Sprawny Dolnoślązaczek. Jak dowodzi choćby ta impreza warto kontynuować jego działanie w następnych latach.

Dolnośląski Eurofit
Gimnastyka Dla Zdrowia
Sprawny Dolnoślązaczek
Szkolny Klub Sportowy
Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia
Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Dane teleadresowe

50-259 Wrocław ul. Borowska 1-3
tel./fax (071) 367 33 15
e-mail: szs@sport.wroclaw.pl
Konto bankowe 22 1160 2202 0000 0001 8848 1011
NIP: 899 21 48 683
REGON: 930420096

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK

© SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Skip to content