Szkolny Związek Sportowy

Dolny Śląsk

Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół i Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku szkolnym 2022/23

Przedstawiamy wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół i Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku szkolnym 2022/23.

Przedstawiamy wyniki współzawodnictwa:

1.  Szkół w którym uwzględnione są wyniki 10 zawodów (lub mniej) w których  dana szkoła zdobyła największą ilość punktów zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa:

– podstawowych w ramach Dolnośląskich Igrzysk Dzieci

– podstawowych w ramach Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

– ponadpodstawowych w ramach Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży

2. Powiatów:

– współzawodnictwo na najlepszy powiat w którym uwzględnione są wszystkie wyniki uzyskane przez szkoły danego powiatu w zawodach na szczeblu ponadpowiatowym

– współzawodnictwo na najbardziej usportowiony powiat w którym uwzględnione są wyniki wszystkich szkół zdobyte w zawodach od szczebla gminy i podzielone przez ilość uczniów w szkołach danego powiatu. Współczynnik określa statystyczną ilość punktów jaką zdobył 1 uczeń szkoły danego powiatu

3. Małych Szkół; w tym współzawodnictwie ujęte są wyniki uzyskane przez uczniów szkół liczących do 100 uczniów w punktacji Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej

 

Gratulujemy wszystkim, bez wyjątku, szkołom, które wzięły udział w naszym Współzawodnictwie. Wszystkim bowiem należą się wielkie brawa za chęć podnoszenia sprawności młodych Dolnoślązaków i zachęcanie ich do stałej aktywności fizycznej.

 

Z przyjemnością spotkamy się z najlepszymi ośmioma szkołami w każdej kategorii na Finale Dolnośląskim Sztafet Lekkoatletycznych, który odbędzie się w połowie września w Jeleniej Górze. Tam podczas Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2023/24 podsumujemy oficjalnie Współzawodnictwo za ubiegły rok szkolny i przekażemy nagrody Laureatom.

 

Natomiast z przedstawicielami najlepszych powiatów i małych szkół spotkamy się 29.09.2023 we Wrocławiu na uroczystości z okazji 70 lecia Szkolnego Związku Sportowego i tam podsumujemy ich Współzawodnictwo.

Szczegółowe wyniki znajdziecie na https://drive.google.com/file/d/1tQQl7vs7wX6CBTytdGiYRc5WgwFyoxVZ/view?usp=sharing

 UWAGA!! niewielkie zmiany w punktacji Najbardziej Usportowiony Powiat w porównaniu z pierwszą wersją

Dolnośląski Eurofit
Gimnastyka Dla Zdrowia
Sprawny Dolnoślązaczek
Szkolny Klub Sportowy
Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia
Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Dane teleadresowe

50-259 Wrocław ul. Borowska 1-3
tel./fax (071) 367 33 15
e-mail: szs@sport.wroclaw.pl
Konto bankowe 22 1160 2202 0000 0001 8848 1011
NIP: 899 21 48 683
REGON: 930420096

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK

© SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Skip to content