Szkolny Związek Sportowy

Dolny Śląsk

Dolnośląski Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej

Już w najbliższy piątek 29 września w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbędzie się Dolnośląski Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej pod hasłem „70 lat dla Szkoły, Zdrowia, Sportu” .

Sejmik będzie miejscem podsumowania działań Szkolnego Związku Sportowego, obchodzącego właśnie 70 rocznicę powstania, w upowszechnianiu szeroko rozumianej kultury fizycznej.

Spotkamy się najpierw z najmłodszymi uczniami dolnośląskich szkół uczestniczącymi w programie Sprawny Dolnoślązaczek na Inauguracji Programu w roku szkolnym 2023/24, a później razem z Gośćmi Sejmiku będziemy rozmawiali na temat możliwości rozwoju karier sportowych jakie stoją przed młodymi Dolnoślązakami, roli nauczycieli i trenerów w kształtowaniu odpowiednich postaw dzieci i młodzieży oraz o roli jaką w ostatnich 70 latach miał i ma Szkolny Związek Sportowy w działaniach dla zdrowia i sprawności fizycznej młodego pokolenia.

Dolnośląski Eurofit
Gimnastyka Dla Zdrowia
Sprawny Dolnoślązaczek
Szkolny Klub Sportowy
Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia
Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Dane teleadresowe

50-259 Wrocław ul. Borowska 1-3
tel./fax (071) 367 33 15
e-mail: szs@sport.wroclaw.pl
Konto bankowe 22 1160 2202 0000 0001 8848 1011
NIP: 899 21 48 683
REGON: 930420096

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK

© SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Skip to content