Szkolny Związek Sportowy

Dolny Śląsk

MAŁY MISTRZ POWRACA

Z przyjemnością informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na realizację Programu Wsparcia Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży MAŁY MISTRZ. 

Panie Ministrze dziękujemy za decyzję w sprawie programu aktywizującego tych najmłodszych, którzy często są na końcu „kolejki” po fundusze umożliwiające nowe działania poprawiające ich stan zdrowia i sprawność fizyczną.

 

Szkolny Związek Sportowy, które kilka lat temu był koordynatorem podobnego programu oczywiście przystąpi do tego konkursu. Wiemy bowiem jak ważne jest wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego pracujących z uczniami klas I-III szkół podstawowych.

Żeby przystąpić do konkursu musimy mieć rozeznanie ile szkół, klas i dzieci chciałoby w nim uczestniczyć; taka informacja musi znaleźć się w naszym wniosku. Prosimy zatem, pomimo tego, że rozpoczęły się wakacje i kontakt z nauczycielami i szkołami jest utrudniony, o zapoznanie się z wstępnymi materiałami dotyczącymi założeń programu, a nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego, w przypadku zainteresowania udziałem w programie, o jak najszybsze przesłanie nam wstępnego zgłoszenia.

W naszym województwie musimy również podjąć decyzję co z finansowaniem programu Sprawny Dolnoślązaczek, które pochodzi ze środków Województwa Dolnośląskiego, ale wiedząc jak duże jest zainteresowanie programami aktywnościowymi dla najmłodszych na pewno znajdziemy (już po rozstrzygnięcie konkursu na Małego Mistrza) rozwiązanie, które pozwoli jak najlepiej wykorzystać i środki Ministerstwa Sportu i Turystyki i Województwa Dolnośląskiego. 

Podstawowe informacje na temat założeń programu Mały Mistrz znajdziecie tutaj https://docs.google.com/document/d/1nZB6RA8T7JyIsJeRiIJNUSBVGRGWeRbk/edit?usp=sharing&ouid=113520000765679361572&rtpof=true&sd=true, druk zgłoszenia wstępnego szkoły tutaj https://docs.google.com/document/d/1wCqYArnzMFw2JmD_7dvau83TG5OOJ0ul/edit?usp=sharing&ouid=113520000765679361572&rtpof=true&sd=true, a niezbędny nam do stworzenia wniosku plik zgłoszenia wstępnego w Excelu tutaj https://docs.google.com/spreadsheets/d/17vGl9TMFTzvT4C7crHiULxb0Jj8A7BZH/edit?usp=sharing&ouid=113520000765679361572&rtpof=true&sd=true

Dolnośląski Eurofit
Gimnastyka Dla Zdrowia
Sprawny Dolnoślązaczek
Szkolny Klub Sportowy
Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia
Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Dane teleadresowe

50-259 Wrocław ul. Borowska 1-3
tel./fax (071) 367 33 15
e-mail: szs@sport.wroclaw.pl
Konto bankowe 22 1160 2202 0000 0001 8848 1011
NIP: 899 21 48 683
REGON: 930420096

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK

© SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Skip to content