Category: Sprawny Dolnoślązaczek

Rozpoczynamy nabór klas I do programu Sprawny Dolnoślązaczek – edycja 2023/24

Od dzisiaj rozpoczynamy nabór klas I do programu Sprawny Dolnoślązaczek w roku szkolnym 2023/24. 

Po decyzji Marszałka Dolnośląskiego przyznającego nam dotację na realizację programu w 2023 roku możemy rozpoczynać nasze działania naborowe i bieżące.

Ponieważ mamy spore kłopoty z działaniem strony internetowej naszego programu zdecydowaliśmy, że w 2023 roku będziemy zbierać zgłoszenia szkół przesyłane mailem na adres szs@sport.wroclaw.pl

Do wszystkich szkół podstawowych naszego województwa pocztą internetową z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty wyszedł dzisiaj specjalny list zawiadamiający o starcie rekrutacji nowej edycji programu – znajdziecie go na https://docs.google.com/document/d/1OjRWoBAh7cXQjMA4WZCVzkiO8RSjvguN/edit?usp=sharing&ouid=113520000765679361572&rtpof=true&sd=true oraz wzór zgłoszenia szkoły, które znajdziecie na https://docs.google.com/document/d/1HBrc5JYkDwUn5zNcgghOCvsPQ6bSEK9G/edit?usp=sharing&ouid=113520000765679361572&rtpof=true&sd=true

Czekamy na nie do 10 maja 2023 r. przypominając jednocześnie i prosząc żebyście swoje zgłoszenie przesłali także, w odpisie, do Waszego Organu prowadzącego

Wesoły Eduballowy Zawrót Głowy

Z przytupem zakończyliśmy tegoroczny system imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”.

Pomogło nam w tym 100 Sprawnych Dolnoślązaczków ze szkół w Kiełczowie, Mirkowie, Długołęce i Brzeziej Łące.

Spotkali się oni w Kiełczowie w Szkole Podstawowej, która jest Laureatem konkursu Aktywna Szkoła, i wzięli udział w specjalnej Mikołajkowej wersji zawodów w których wykorzystywane są piłki eduball.

Dzieci świetnie sobie poradziły we wszystkich wyścigach, w których nie liczyła się tylko sprawność fizyczna, ale także wiedza. Pomagały im, z wielkim zaangażowaniem, Gwiazdy Sportu.

Zaprosiliśmy na imprezę młodzieżowe nadzieje dolnośląskiego i polskiego sportu: lekkoatletkę Natalię Widawską, koszykarkę Annę Jasińską, koszykarza Sebastiana Bożenko oraz dwukrotną olimpijkę, pływaczkę Alicję Tchórz.

Mistrzowie Sportu świetnie bawili się startując wspólnie z dziećmi.

Zabawy eduballowe poprowadził dr Ireneusz Cichy z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Studentki AWF.

Na koniec imprezy były oczywiście medale Sprawnego Dolnoślązaczka, nagrody i autografy sportowców, a my w imieniu swoim i dzieci bardzo serdecznie dziękujemy Mistrzom Sportu, prowadzącym, nauczycielom i dyrekcji Szkoły w Kiełczowie za możliwość organizacji Mikołajowego Eduballowego Zawrotu Głowy.

Oprócz zdjęć, które publikujemy na naszym profilu FB zapraszamy do obejrzenia relacji z imprezy, którą przygotował Kurt Strubbe z portalu SportGame; znajdziecie ją na https://www.youtube.com/watch?v=R8jDnfJqizg

Serdecznie dziękujemy także Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego za możliwość organizacji tej imprezy, ale przede wszystkim za możliwość kontynuacji działań programu Sprawny Dolnoślązaczek. Jak dowodzi choćby ta impreza warto kontynuować jego działanie w następnych latach.

Zapraszamy na Mikołajkowy Eduballowy Zawrót Głowy

Ostatnią imprezą sportowo – rekreacyjną organizowaną przez Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” w 2022 roku będzie Festyn Sprawnych Dolnoślązaczków ze szkół w: Kiełczowie, Mirkowie, Brzeziej Łące i Długołęce.

Przygotowaliśmy dla nich specjalny Mikołajkowy Eduballowy Zawrót Głowy – imprezę dla uczniów klas II z tych szkół, w której oprócz dzieci wezmą udział także dolnośląscy Mistrzowie Sportu.

Wspólnie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Urzędem Gminy w Długołęce, firmą Altri i Szkołą Podstawową w Kiełczowie zapraszamy 16 grudnia do sali gimnastycznej tej szkoły.

Będzie na pewno wesoło bo okazja szczególna, ponad 100 uczestników, którzy będą mieli do dyspozycji 200 piłek edukacyjnych. Będzie się działo …….

Spotkania szkoleniowe nauczycieli prowadzących program Sprawny Dolnoślązaczek

W Głogowie i Oleśnicy odbyły się praktyczne konferencje szkoleniowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, którzy od września prowadzą z klasami I lekcje wychowania fizycznego wg założeń programu Sprawny Dolnoślązaczek.

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Głogowie spotkanie zorganizowała jak zwykle niezawodna Beata Bielska i po raz kolejny skorzystaliśmy podczas takiego spotkania z wiedzy i doświadczenia głogowskich nauczycieli. Zajęcia ze sprawności tancerz poprowadziła Katarzyna Jaskulska Pitoń z SP 8 Głogów, a zajęcia ze sprawności gimnastyk tancerz Paulina Wolanin z SP Jaczów. Były także dwa warsztaty ze sprawności piłkarz, które poprowadzili: Mirosław Gaczyński z I LO w Głogowie, sprawność koszykarz i Bartosz Blacha z SP 10 Głogów, sprawność piłkarz ręczny

W Oleśnicy nauczyciele spotkali się w pięknej hali sportowej Atol i mogli uczestniczyć w zajęciach ze sprawności tancerz poprowadzonych przez  Katarzynę Żebrowską i zajęcia ze sprawności piłkarz, które poprowadził Mariusz Kartocha z Akademii Piłkarskiej w Oleśnicy. Uczestnicy zyskali sporo praktycznych umiejętności, bawiąc się jednocześnie świetnie, podczas zajęć ze sprawności gimnastyk, które poprowadził dr Zbigniew Najsarek.

Łącznie w obu spotkaniach szkoleniowych wzięło udział przeszło 120 nauczycieli. Dziękujemy im oraz współorganizatorom spotkań.

Świetne 4 dni spotkań szkoleniowych; mamy nadzieję na kolejne  

Konferencja metodyczna programu Sprawny Dolnoślązaczek

Ponad 150 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, którzy 1 września 2022 roku rozpoczęli pracę z klasami I w programie Sprawny Dolnoślązaczek, wzięło udział w konferencji metodycznej.

Zorganizowaliśmy ją wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w obiektach Słonecznej Uczelni.

Konferencję otworzył JM Rektor AWF Wrocław pan prof. Andrzej Rokita, a w trakcie jej trwania uczestnicy mogli zapoznać się z Założeniami Programu, który mamy możliwość prowadzenia dzięki dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego, a następnie wysłuchać dwóch bardzo ciekawych wykładów:
Znaczenie aktywności ruchowej w rozwoju człowieka – wykład prof. Andrzej Rokita – Rektor AWF Wrocław i prof. Agnieszka Chwałczyńska – AWF Wrocław
Jak wykorzystać program „Sprawny Dolnoślązaczek” przy realizacji podstawy programowej w klasach I-III Szkoły Podstawowej– wykład dr Marek Lewandowski

A na zakończenie konferencji odbyły się w Hali Wielofunkcyjnej zajęcia praktyczne Bawiąc uczę się – gry i zabawy z EDUballami, które poprowadził dr Ireneusz Cichy.

Trochę zdjęć z konferencji znajdziecie na http://drive.google.com/…/16-mORpdJOef…

Rozpoczynamy zapisy do programu SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK

Z przyjemnością informujemy, że dzięki dotacji Województwa Dolnośląskiego możemy rozpocząć działania w programie SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK zaplanowane na 2022 rok.

Chcemy rozpocząć z dziećmi klas I-III uczestniczącymi w programie realizację naszych działań specjalnych; m.in: Lekcji z Mistrzem, Wywiadówek z Kultury Fizycznej czy specjalnych imprez sportowo – rekreacyjnych.

Przede wszystkim zaś chcemy rozpocząć nabór nowych uczestników programu – dzieci, które 1.09.2022 roku rozpoczną edukację w klasach I dolnośląskich szkół.

Namawiamy, żeby jak najwięcej klas i dzieci przystąpiło do programu gdyż uważamy, że zaproponowany kilka lat temu program, który stworzyli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego oraz naukowcy z AWF we Wrocławiu doskonale spełnia zadanie zwiększania aktywności fizycznej najmłodszych Dolnoślązaków.

W tym roku mamy nadzieję na wspólną realizację, przynajmniej części przedsięwzięć z Koleżankami i Kolegami z Podkarpacia, którzy zaproponowali swoim szkołom bliźniaczy program, który tam nazywa się Akademia Małych Zdobywców. Mamy nadzieję na Sprawnych Dolnoślązaczków i Małych Zdobywców, których śladem pójdą także dzieci z całej Polski.

Informujemy, że do wszystkich szkół podstawowych wysłaliśmy list z informacjami o Programie i szczegółami zapisów na rok 2022/2023 https://docs.google.com/document/d/1goD9hqfGale3MlPUsb7ZNhqfP9R0hrJ-/edit?usp=sharing&ouid=113520000765679361572&rtpof=true&sd=true

Wysyłamy także list do Urzędów Gmin i innych Organów prowadzących szkoły podstawowe z prośbą o współpracę przy realizacji programu Sprawny Dolnoślązaczek