Category: Sprawny Dolnoślązaczek

Konferencja metodyczna programu Sprawny Dolnoślązaczek

Ponad 150 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, którzy 1 września 2022 roku rozpoczęli pracę z klasami I w programie Sprawny Dolnoślązaczek, wzięło udział w konferencji metodycznej.

Zorganizowaliśmy ją wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w obiektach Słonecznej Uczelni.

Konferencję otworzył JM Rektor AWF Wrocław pan prof. Andrzej Rokita, a w trakcie jej trwania uczestnicy mogli zapoznać się z Założeniami Programu, który mamy możliwość prowadzenia dzięki dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego, a następnie wysłuchać dwóch bardzo ciekawych wykładów:
Znaczenie aktywności ruchowej w rozwoju człowieka – wykład prof. Andrzej Rokita – Rektor AWF Wrocław i prof. Agnieszka Chwałczyńska – AWF Wrocław
Jak wykorzystać program „Sprawny Dolnoślązaczek” przy realizacji podstawy programowej w klasach I-III Szkoły Podstawowej– wykład dr Marek Lewandowski

A na zakończenie konferencji odbyły się w Hali Wielofunkcyjnej zajęcia praktyczne Bawiąc uczę się – gry i zabawy z EDUballami, które poprowadził dr Ireneusz Cichy.

Trochę zdjęć z konferencji znajdziecie na http://drive.google.com/…/16-mORpdJOef…

Rozpoczynamy zapisy do programu SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK

Z przyjemnością informujemy, że dzięki dotacji Województwa Dolnośląskiego możemy rozpocząć działania w programie SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK zaplanowane na 2022 rok.

Chcemy rozpocząć z dziećmi klas I-III uczestniczącymi w programie realizację naszych działań specjalnych; m.in: Lekcji z Mistrzem, Wywiadówek z Kultury Fizycznej czy specjalnych imprez sportowo – rekreacyjnych.

Przede wszystkim zaś chcemy rozpocząć nabór nowych uczestników programu – dzieci, które 1.09.2022 roku rozpoczną edukację w klasach I dolnośląskich szkół.

Namawiamy, żeby jak najwięcej klas i dzieci przystąpiło do programu gdyż uważamy, że zaproponowany kilka lat temu program, który stworzyli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego oraz naukowcy z AWF we Wrocławiu doskonale spełnia zadanie zwiększania aktywności fizycznej najmłodszych Dolnoślązaków.

W tym roku mamy nadzieję na wspólną realizację, przynajmniej części przedsięwzięć z Koleżankami i Kolegami z Podkarpacia, którzy zaproponowali swoim szkołom bliźniaczy program, który tam nazywa się Akademia Małych Zdobywców. Mamy nadzieję na Sprawnych Dolnoślązaczków i Małych Zdobywców, których śladem pójdą także dzieci z całej Polski.

Informujemy, że do wszystkich szkół podstawowych wysłaliśmy list z informacjami o Programie i szczegółami zapisów na rok 2022/2023 https://docs.google.com/document/d/1goD9hqfGale3MlPUsb7ZNhqfP9R0hrJ-/edit?usp=sharing&ouid=113520000765679361572&rtpof=true&sd=true

Wysyłamy także list do Urzędów Gmin i innych Organów prowadzących szkoły podstawowe z prośbą o współpracę przy realizacji programu Sprawny Dolnoślązaczek