Category: Szkolny Klub Sportowy

Rusza nabór do programu SKS 2024

Z przyjemnością informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na operatorów: wojewódzkich i krajowego programu Szkolny Klub Sportowy 2024.

Jak co roku do tego konkursu przystąpi Dolnośląska Federacja Sportu, która w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia będzie prowadziła program wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk”.

W tym roku istotne novum w programie. Jego realizacja przewidziana jest (na razie) do czerwca, ale prawdopodobnie od września 2024 roku ruszy nowy program, który zastąpi SKS w dotychczasowej formie.

Ponieważ chcielibyśmy żeby nauczyciele jak najszybciej mogli rozpocząć pracę z uczniami podczas sportowych zajęć pozalekcyjnych, rozpoczynamy nabór na tą edycję. Potrwa on do 8 lutego 2024 roku. Czasu jest bardzo niewiele, ale chcielibyśmy żeby zajęcia mogły rozpocząć się już 12 lutego.

System zgłoszeń do programu analogiczny jak w ubiegłych latach więc mamy nadzieję, że szkoły zdążą ze swoimi aplikacjami.

Tutaj znajdziecie pismo do szkół Dolnego Śląska  https://drive.google.com/file/d/1RMMaKu8BJsZWVgZYCwiOr_bOnYaahUPA/view?usp=sharing

Tutaj Założenia organizacyjne programu https://drive.google.com/file/d/1MpvIP2fTdEAWMQaj-q8uIa2A8tRbVCz5/view?usp=sharing

Tutaj druk zgłoszenia w pdf https://drive.google.com/file/d/1zJrr6ecNQaGf1yrLaEvBIgqWcLbbaBT_/view?usp=sharing i w doc https://docs.google.com/document/d/1w5GZ9dNfSmL4r-Oo6c6RrfQLrQXs7eBf/edit?usp=sharing&ouid=113520000765679361572&rtpof=true&sd=true

A tutaj bardzo ważny druk zgłoszenia w xls, który obowiązkowo musi znaleźć się w zgłoszeniu szkoły https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UeFevJGWTwtNjaSyZ4J2JtZRHJVyNR2Q/edit?usp=sharing&ouid=113520000765679361572&rtpof=true&sd=true

ZAPRASZAMY DO ZGŁOSZEŃ

Zapraszamy na szkolenie z pierwszej pomocy psychologicznej w sporcie

Dolnośląska Federacja Sportu i Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” organizują wspólnie z Instytutem Sportu konferencję szkoleniową dla nauczycieli uczestniczących w programie Szkolny Klub Sportowy p.t. Pierwsza pomoc psychologiczna w Sporcie.

Dwa szkolenia odbędą się 26 maja 2023 roku ; pierwsze w godzinach 9-13, drugie w godzinach 14-18 w siedzibie DFS we Wrocławiu, ul. Borowska 1-3.

Uczestnicy uzyskają unikatową wiedzę z zakresu tematyki szkolenia, które odbywa się pod auspicjami WHO i Olimpic Refuge Foundation.

Zapraszamy do udziału; szczegóły na https://docs.google.com/document/d/1BcFB0xCJekYDuSAa5eQ-ujWaoD5maMkg/edit?usp=sharing&ouid=113520000765679361572&rtpof=true&sd=true . Ilość miejsc ograniczona

Rusza program Szkolny Klub Sportowy w 2023 roku

Z przyjemnością informujemy, że po wczorajszym rozstrzygnięciu konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki na koordynatorów wojewódzkich programu SKS w 2023 roku możemy poinformować, że będzie on realizowany w 1120 grupach z 613 szkół województwa dolnośląskiego.

Program prowadzić będzie Dolnośląska Federacja Sportu, a Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” będzie współpracował ściśle przy obsłudze programu w części powiatów naszego województwa.

Informujemy, że do nauczycieli i szkół zakwalifikowanych do realizacji programu w 2023 roku zostały wysłane maile zawierające podstawowe informacje dotyczące działania programu w 2023 roku, w tym:

1. Lista zakwalifikowanych grup https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZmprXulsjWDsHsN8k9A0HchS9GgYDUIE/edit?usp=sharing&ouid=113520000765679361572&rtpof=true&sd=true

2. Założenia programu SKS w 2023 roku  https://drive.google.com/file/d/1Na2mmm-R8Sp1hY9vKpAqAQAM0SWVPR9q/view?usp=sharing

3. Druk umowy-zlecenia dla nauczycieli realizujących program  https://drive.google.com/file/d/1gmk70SJCY96xLU0OjFiyY5dodQLLQtS0/view?usp=sharing

4. Treść pisma do nauczycieli, którzy realizować będą program i szkół  https://drive.google.com/file/d/1wRspC82UznQmVx7VpeKHE_EyM67vs6Rp/view?usp=sharing

Cieszymy się, że będziemy kolejny rok mogli wspólnie organizować ten pożyteczny program, który realizowany jest z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, a młodzież zapraszamy na zajęcia, które mogą się rozpocząć już 16 stycznia

Ruszył nabór do programu SKS

Ruszył nabór do programu Szkolny Klub Sportowy 2023. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs dzięki któremu będzie mogło powstać ponad 1100 grup zajęć pozalekcyjnych skierowanych przede wszystkim do uczniów, którzy nie uczestniczą w innych formach zorganizowanych zajęć sportowych.

Zapraszamy do składania Waszych aplikacji; termin upływa 2 grudnia.

Tutaj założenia programu w 2023 roku   https://drive.google.com/file/d/1Na2mmm-R8Sp1hY9vKpAqAQAM0SWVPR9q/view?usp=sharing , tutaj pismo jakie zostało skierowane do szkół https://drive.google.com/file/d/1RMMaKu8BJsZWVgZYCwiOr_bOnYaahUPA/view?usp=sharing, tutaj druk zgłoszenia szkół https://docs.google.com/document/d/1Kf0bFesHxrc3uqstIxrUqo6jLKAIPRGA/edit?usp=sharing&ouid=113520000765679361572&rtpof=true&sd=true, a tutaj plik Excel, który jest obowiązującą formą przesłania zgłoszenia poszczególnych grup  https://docs.google.com/spreadsheets/d/16lD70AfSS-RpbWGycsLkZ3OmbudyeYLm/edit?usp=sharing&ouid=113520000765679361572&rtpof=true&sd=true

Rusza program Szkolny Klub Sportowy w województwie dolnośląskim

Dolnośląska Federacja Sportu informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na realizację programu Szkolny Klub Sportowy w 2022 roku w województwie dolnośląskim. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem Dolnośląska Federacja Sportu została wybrana Koordynatorem wojewódzkim programu, który prowadzić będzie wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym.

Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu na Dolnym Śląsku pozwoli na utworzenie 1100 grup w naszym województwie; ich listę dołączamy w złącznikach. Różni się ona nieznacznie w porównaniu z listą wstępną wysłaną kilka tygodni temu do szkół. Inna też (po dostosowaniu do otrzymanej dotacji) jest liczba godzin zajęć do wypracowania w każdej z grup; limit wynosi 58 godzin zajęć w każdej grupie. 

Grupy mogą rozpocząć zajęcia od 1.03.2022 r.

W załączeniu przekazujemy:
1. Pismo I do szkół i nauczycieli realizujących program 
2. Założenia realizacji programu SKS w 2022 roku
3. Druk umowy-zlecenia dla nauczycieli; w pdf lub w doc. 
4. Listę grup zakwalifikowanych do realizacji programu
5. Instrukcję wypełniania Dziennika elektronicznego dla nowych nauczycieli. Instrukcja jest na 2021 rok, ale w 2022 roku nie zaszły w niej żadne zmiany
6. Druk zgody rodziców/ opiekunów prawnych na udział w programie SKS

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i odesłanie nam niezwłocznie mailem na wskazane w piśmie I adresy:
1. Informacji ze szkoły w przypadku zmiany nauczyciela realizującego zajęcia w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Prosimy o przesłanie nam pierwszego druku zgłoszenia w Excelu z naniesioną poprawką oraz o przekazanie przesłanych przez nas druków nowemu prowadzącemu
2. Informacji ze szkoły w przypadku rezygnacji z udziału w programie nauczyciela/li
3. Wypełnionych umów-zleceń, wraz z załącznikami,  przez osoby zakwalifikowane do prowadzenia zajęć. Umowy muszą zostać przesłane najpóźniej do 10.03.2022 r.

Miło jest nam rozpocząć współpracę z Wami przy realizacji programu Szkolny Klub Sportowy 2022

Szkolny Klub Sportowy 2022 – START

Kilka dni temu został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konkurs na realizację programu SKS w 2022 roku.

Skip to content