Category: Szkolny Klub Sportowy

Rusza program Szkolny Klub Sportowy w województwie dolnośląskim

Dolnośląska Federacja Sportu informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na realizację programu Szkolny Klub Sportowy w 2022 roku w województwie dolnośląskim. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem Dolnośląska Federacja Sportu została wybrana Koordynatorem wojewódzkim programu, który prowadzić będzie wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym.

Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu na Dolnym Śląsku pozwoli na utworzenie 1100 grup w naszym województwie; ich listę dołączamy w złącznikach. Różni się ona nieznacznie w porównaniu z listą wstępną wysłaną kilka tygodni temu do szkół. Inna też (po dostosowaniu do otrzymanej dotacji) jest liczba godzin zajęć do wypracowania w każdej z grup; limit wynosi 58 godzin zajęć w każdej grupie. 

Grupy mogą rozpocząć zajęcia od 1.03.2022 r.

W załączeniu przekazujemy:
1. Pismo I do szkół i nauczycieli realizujących program 
2. Założenia realizacji programu SKS w 2022 roku
3. Druk umowy-zlecenia dla nauczycieli; w pdf lub w doc. 
4. Listę grup zakwalifikowanych do realizacji programu
5. Instrukcję wypełniania Dziennika elektronicznego dla nowych nauczycieli. Instrukcja jest na 2021 rok, ale w 2022 roku nie zaszły w niej żadne zmiany
6. Druk zgody rodziców/ opiekunów prawnych na udział w programie SKS

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i odesłanie nam niezwłocznie mailem na wskazane w piśmie I adresy:
1. Informacji ze szkoły w przypadku zmiany nauczyciela realizującego zajęcia w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Prosimy o przesłanie nam pierwszego druku zgłoszenia w Excelu z naniesioną poprawką oraz o przekazanie przesłanych przez nas druków nowemu prowadzącemu
2. Informacji ze szkoły w przypadku rezygnacji z udziału w programie nauczyciela/li
3. Wypełnionych umów-zleceń, wraz z załącznikami,  przez osoby zakwalifikowane do prowadzenia zajęć. Umowy muszą zostać przesłane najpóźniej do 10.03.2022 r.

Miło jest nam rozpocząć współpracę z Wami przy realizacji programu Szkolny Klub Sportowy 2022

Szkolny Klub Sportowy 2022 – START

Kilka dni temu został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konkurs na realizację programu SKS w 2022 roku.