Category: Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia

AKTYWNA SZKOŁA

Jak pokazał, między innymi, ubiegłoroczny konkurs „Szkoła promująca aktywny styl życia: jest w naszym województwie sporo szkół, które nie tylko, z powodzeniem, uczestniczą w sportowych wydarzeniach, ale proponują swoim uczniom szeroki wachlarz działań związanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną.

Dolnośląski konkurs zainspirował inne województwa i dzięki staraniom Zarządu Krajowego SZS, a przede wszystkim dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki będzie on realizowany w kilku województwach w Polsce pod nazwą AKTYWNA SZKOŁA.

Oczywiście konkurs ma nadal, w naszym województwie, patronat i współfinansowanie ze strony Zarządu Województwa Dolnośląskiego; dlatego też możemy zaproponować szkołom, które będą Laureatami Konkursu ciekawe i cenne nagrody, które przeznaczone są przede wszystkim na organizację super imprezy sportowo-rekreacyjnej.

Ponieważ wiemy jak wiele szkół prowadzi działania, które są ujęte w regulaminie konkursu, namawiamy Was do wyliczenia tych działań i przesłanie sprawozdania z Waszych osiągnięć, załączenia ew. zdjęć, filmów, do stanięcia w szranki konkursu, który wyłoni najlepsze AKTYWNE SZKOŁY województwa dolnośląskiego w 2022 roku.

Regulamin Konkursu znajdziecie na https://drive.google.com/file/d/1p3_-2U2v5W9x-bakAC8x7H-drNGDiphC/view?usp=sharing

CZEKAMY NA WASZE SPRAWOZDANIA

Imprezy w szkołach promujących aktywny styl życia c.d.

Tak jak obiecywaliśmy mamy kolejne informacje i sprawozdania z imprez sportowo – rekreacyjnych, które były nagrodami dla Laureatów Dolnośląskiego Konkursu „Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia”.

Imprezy sportowo-rekreacyjne Szkół Promujących Aktywny Styl Życia

W ostatnich dniach odbyło się sześć specjalnych imprez sportowo – rekreacyjnych. Specjalnych, bo radosnych, świątecznych, z medalami i słodyczami dla wszystkich. Odbyły się one w 6 szkołach, które uzyskały tytuł Laureata Dolnośląskiego Konkursu „Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia”.

Poznaliśmy Laureatów Dolnośląskiego Konkursu SZKOŁA PROMUJĄCA AKTYWNY STYL ŻYCIA

Zakończyliśmy ocenę 37 szkół, które zdecydowały się przystąpić w 2021 roku do Dolnośląskiego Konkursu „Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia”.

Przypominamy o terminie zgłoszeń do Konkursu Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia

Przypominamy, że tylko do 22 listopada przyjmujemy zgłoszenia do Dolnośląskiego Konkursu „Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia”.

Zapraszamy do udziału w Dolnośląskim Konkursie „Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia”

Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zapraszają wszystkie szkoły Dolnego Śląska do udziału w I edycji konkursu „Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia”.